Informace k dotačnímu programu „MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I“

Vážení rodiče,
v přílohách naleznete stručnou informaci k dotačnímu programu Jihočeského kraje, z něhož je možné uhradit žákům školné v ZUŠ. Dále jsou přiloženy i formuláře, které bude nutné při čerpání příspěvku dokládat a celé znění dotačního programu.

Informace
06_Potvrzení ÚŘADU PRÁCE o pobírání příspěvků
07_žádost o podporu a potvrzení o čistém příjmu na člena rodiny
08_výpočet příjmů z podnikání_fyzická osoba podávající daňové přiznání
Příloha 1 – Pravidla DP_děti_3_19_8.8.2022