Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Základní umělecká škola ve Volyni vypisuje přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 pro obory:
hudební, taneční a výtvarný. Přijímací řízení do všech oborů ZUŠ bude probíhat od 9. května do 14. června 2023. Přihlášky ke studiu jsou k dispozici na www stránkách školy a zájemci se mohou přihlásit elektronicky.

Podrobnější informace naleznete: