Informace o novém programu Jihočeského kraje – „Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti“

Vážení rodiče,

dne 11. 5. 2023 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje program s názvem „Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti.“ Cílem tohoto programu je podpořit rodiny s dětmi, které jsou ohroženy zvyšujícími se náklady na životní potřeby.

Program je určen pro děti žijící v rodinách, které jsou v nepříznivé sociální situaci, přičemž alespoň jeden rodič pobírá některou z následujících dávek:

• „Přídavek na dítě“ nebo

• „Příspěvek na bydlení“ nebo

• „Příspěvek na péči“ na nezletilé dítě nebo

• „Odměna pěstouna“ nebo

• „Příspěvek při pěstounské péči“ nebo

• „Příspěvek na úhradu potřeb dítěte“.

Rodič, zákonný zástupce nebo pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu, nesmí být ke dni registrace dítěte v portálu veden déle než 6 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Bližší informace o programu jsou dostupné na portálu   https://krouzkyprojihocechy.cz