Bratři Boháčů

bohacoveMalířský mistr Maxmilián postavil koncem 19. století v Palackého ulici v novorenesančním stylu dům, který již tehdy svědčil o vybraném uměleckém vkusu majitele. Tento typický představitel vlastenecky smýšlejícího malopodnikatele, nadšený spolkový činitel a zejména kulturní člověk chtěl, aby jeho synové byli vzdělaní umělci. A tak nejstarší syn Maxmilián (1882 – 1957), který byl vůdčí uměleckou osobností, studoval Akademii výtvarných umění ve Vídni a v Praze. Byl malíř, soustřeďoval se hlavně na portrétní a krajinářskou tvorbu. Prostřední syn Alois (1885 – 1945) byl velmi dobrý kreslíř, akvarelista, ilustrátor fantaskních figurek a bizardních skřítků.
Studoval také ve Vídni, účelem jeho studií bylo stát se středoškolským učitelem kreslení, což se mu splnilo. Podle dostupných pramenů byl velmi uznávaným a oblíbeným učitelem nejprve na Moravě ve Velkém Meziříčí a v Kroměříži, později pak v Karlových Varech. Sochař Josef (1890 – 1978) byl nejmladší z bratrů, odborné vzdělání získal na Uměleckoprůmyslové škole a na Akademii výtvarných umění v Praze. Obdiv sklízel svým suverénním ovládáním portrétního sochařského řemesla i plastickou anatomií lidského těla. Kromě figurální tvorby byl také portrétistou. Žil nejdéle ze všech bratrů.

beseda_bohacovePoslední z žijících bratrů, Josef Boháč, věnoval dům městu s přáním, aby zde směl dožít a aby po jeho smrti sloužil dům jako galerie vystavující díla všech bratrů. Jeho přání však nebylo možné uskutečnit. Po smrti pana Josefa Boháče v r. 1978 byla pozůstalost odvezena Jihočeskou galerií a pouze malá část sbírek uložena do depozitáře muzea ve Volyni. Budova se stala majetkem školy. Přání bratrů Boháčů však zůstalo nevyslyšeno jen částečně. Vždyť umění v jejich domě zůstalo dodnes. Po celé budově se každý den ozývá hudba a zpěv. Na chodbách i v učebnách jsou vystaveny práce žáků výtvarného oboru. Výtvarný ateliér zůstal zachován v původní podobě, ostatní prostory prošly během uplynulých let nutnou přestavbou. Atelier i učebny slouží mnoha nadaným dětem, jsou zde vedeny k tvořivé práci, rozšiřování svých schopností a dovedností.

Při příležitosti 55. výročí školy byla v dubnu 2007 slavnostně odhalena pamětní deska (na obrázku vpravo nahoře), kterou zhotovil bývalý žák ZUŠ Volyně Lukáš Černý. Po slavnostním odhalení následovala beseda „O životě a díle bratří Boháčů“ s panem Mgr. Jakubem Komrskou a s panem Režným (na obrázku vlevo dole).

Prezentace popisující život bratří Boháčů, jejich známá díla a krajinu, ve které žili. Srovnává díla těchto umělců s některými díly žáků výtvarného oboru. Prezentaci připravila paní učitelka Jitka Zahrádková.

pdfBratři Boháčů