O škole

Ve školním roce 2020/21 školu navštěvuje 323 žáků v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Získané schopnosti a dovednosti mohou uplatnit ve školním orchestru, folklórním souboru a pěveckém sboru, při prezentaci prací na výstavách a veřejných vystoupeních. Vyučování probíhá ve dvou budovách. V budově v ulici Palackého 64 probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru, v budově v ulici Žižkova 249 probíhá výuka hudebního a tanečního oboru.

Cílem Základní umělecké školy Volyně je poskytovat základy vzdělání v uměleckých oborech a odborně připravovat pro studium ve středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Zároveň přinášet dětem do života poznání a vytváření uměleckých hodnot a estetického cítění. Společným úsilím všech pedagogů je výchova mladého člověka, který je schopen vlastního uměleckého projevu, s určitým měřítkem hodnot a s vědomím, že i v umění jsou tyto hodnoty výsledkem cílevědomé práce.

Základní umělecká škola Volyně má mnoho úspěšných absolventů, kteří dnes pokračují ve studiu hudby a výtvarného umění na uměleckých školách u nás i v zahraničí.