Hudební obor

V hudebním oboru ZUŠ Volyně se vyučuje hře na klavír, cembalo, housle, violu, klasickou kytaru, elektrickou a basovou kytaru, akordeon, elektronické klávesové nástroje, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon a bicí nástroje, sólový a sborový zpěv. Vyučuje se v přípravném, základním, mimořádně talentovaní žáci v rozšířeném studiu a pokud dovolí kapacita školy, je umožněno i studium pro dospělé.

V přípravném studiu jsou přijímány děti 5 – 7 leté, vyučování probíhá 2krát týdně, 1 hodina kolektivní výuka, 1 hodina skupinová výuka nástroje (1 vyučovací hodina = 45 minut).

Do základního studia jsou přijímáni žáci od 7 let,vyučování probíhá 2 – 3krát týdně, 1 hodina kolektivní výuka, 1 hodina hlavního oboru (hodinu hlavního oboru lze rozdělit do dvou půllekcí). Při výuce hry na zobcovou flétnu, klasickou kytaru, elektronické klávesy a v sólovém zpěvu mohou být žáci vyučováni i po dvojicích.
Od 3. nebo 4. ročníku přibývá předmět komorní hra, nebo souborová či orchestrální hra.

Ve studiu hry na klarinet,saxofon, bicí nástroje, elektrickou a basovou kytaru je doporučen věk 10 let, vyučování probíhá 2 – 3krát týdně, 1 hodina kolektivní výuka, 1 hodina hlavního oboru, od 3. nebo 4. ročníku přibývá předmět komorní hra, nebo souborová či orchestrální hra.

Na základě prokázaných schopností mohou mimořádně talentovaní žáci studovat ve formě rozšířeného studia.

Sborový zpěv mohou bezplatně navštěvovat všichni žáci hudebního oboru.

Do studia II. stupně se mohou hlásit zájemci starší 14 let a dospělí, ve čtyřletém studiu je možné se připravovat ke studiu na vysokých školách uměleckého směru, pedagogických a filosofických fakultách.

Podmínkou studia na ZUŠ Volyně je vykonání přijímací talentové zkoušky.

Vyučující:

Ing. Roman Balík – akordeon; r.balik@email.cz
Mgr. Irena Hartlová – klavír; irenahartlova@centrum.cz
Mgr. Anežka Jůzková – korepetice; anezka.jirsova@tiscali.cz
Tomáš Krejsa, DiS. – zobcová flétna, klarinet, saxofon; t.krejsa@seznam.cz
Petr Karas – zobcová flétna, klarinet, saxofon; petrkaras@seznam.cz
Gabriela Lesná – klavír; gabrielalesna@seznam.cz
Jana Skřivanová – klavír, elektronické klávesové nástroje, zpěv, hudební nauka; janca.macku@gmail.com
Ing. Kristýna Mašková – klavír, příčná flétna, zobcová flétna; kris.maskova@seznam.cz
Ing. Lenka Nestřebová – klasická kytara; lenka.nestrebova@seznam.cz
Matouš Novák, DiS. – bicí nástroje, klavír; javor556@seznam.cz
Pavel Srnka – klasická kytara, elektrická kytara, basová kytara; katerina.srnkova@centrum.cz
Kateřina Srnková – housle; katerina.srnkova@centrum.cz
Jitka Šipková – klavír; j.sipkova@email.cz
Mgr. Václava Veselá – zpěv, klavír; vvesela@atlas.cz
Eliška Danielová – housle, viola, hudební nauka; black.eyes@centrum.cz